Ο Δρόμος της Μητέρας

 

Στην υπέρτατη μορφή της, ως Θεά:
-Είναι το Φως που Φωτίζει το Παν.
-Είναι η Ζωή, η Ανάσα των Πάντων.
-Είναι η Αγάπη, η Χαρά των Πάντων.
-Είναι η Ελευθερία και η μεγάλη απελευθερώτρια των Πάντων.

Στην άλλη της μορφή, ως εσύ:
-Είναι η Ψυχή σου, που περιμένει να ενωθεί με το Πνεύμα.
-Είναι το πλήρες δυναμικό σου, που περιμένει να εκφραστεί.
-Είναι η ζωτική σου δύναμη, που περιμένει να απελευθερωθεί.

Στην άλλη μορφή, ως το Σύμπαν:
-Είναι το αίτιο και το αποτέλεσμα και ταυτόχρονα προϋπάρχει και είναι ελεύθερη από κάθε αιτιότητα.
-Είναι ο χωρόχρονος και η Πηγή αυτού.
-Είναι το μυαλό και αυτή που το γέννησε.
-Εμφανίζεται ως ο εκάστοτε δάσκαλος.
-Εμφανίζεται ως η εκάστοτε διδασκαλία.

Στις Πνευματικές Παραδόσεις:
-Είναι η Kundalini Shakti και οι Θεές της Tantra.
-Είναι η Αγία Σεχινά της Καμπάλα.
-Είναι η Σοφία των Γνωστικών.
-Είναι η Ίσιδα των Αιγυπτίων.
-Είναι η Μυστική Φωτιά των Αλχημιστών.

Στο προσωπικό μου ταξίδι, Την συνάντησα με διάφορες μορφές, σχήματα, ήχους, μυρωδιές, και με διάφορους τρόπους και συσχετισμούς. Την βίωσα με τρόπους της ανατολής και της δύσης. Είμαι παντοτινά δεσμευμένος με Αυτή. Αυτή είναι ό,τι Είμαι. Καθετί που κάνω, απορρέει από Αυτή και καθετί που έχω είναι Αυτή. Είθε να είμαστε όλοι ευλογημένοι από Αυτή, διότι Αυτή είναι η μόνη Χάρις.

Η Μύηση στο Δρόμο της Μητέρας μπορεί να λάβει χώρα ατομικά ή και ομαδικά, από κοντά ή και από απόσταση και ονομάζεται Shaktipat Initiation. Ο όρος προέρχεται από την Ταντρική Παράδοση και περιλαμβάνει τη συνειδητοποίηση της Αληθούς μας Φύσης ως Θεία Ενέργεια, η οποία εκδηλώνεται ως Πνευματικό Ρεύμα, γνωστό στην ίδια παράδοση ως Kundalini Shakti. Με αυτή τη Μύηση, το κατά τ ’άλλα μπλοκαρισμένο ενεργειακό ρεύμα, ξεμπλοκάρεται και το ταξίδι ξεκινά. Ένα ταξίδι Απελευθέρωσης από την άγνοια, μέσα από την Ενέργεια, την Αγάπη και την Αγαλλίαση.

Pin It on Pinterest